ก้นกรอง Sponge/ Charcoal

ก้นกรองกระดาษ RAW Filter

฿110

ก้นกรอง Sponge/ Charcoal

ก้นกรอง Corleone Filter

฿160
฿60
฿70