ม้วนและห่อ

6x Organic Hemp Wraps (Sampler pack)

฿450

ม้วนและห่อ

Assorted Flavour Blunt & Hemp wraps (12pcs)

฿880
฿590

ม้วนและห่อ

Juicy Jays Superblunt

฿380

กระดาษมวนบุหรี่

8x Cannawraps Vegan Hemp Wraps (ตัวอย่าง)

฿650

ม้วนและห่อ

Juicy Jays Blunts

฿80

กระดาษมวนบุหรี่

5x Platinum Blunts (ตัวอย่าง)

฿380