฿120

กระดาษมวนมีรสชาติ

กระดาษมวน Juicy Jays Kingsize Slim Pineapple

฿130฿350

กระดาษมวนบุหรี่

กระดาษมวน Juicy Jays Grape Kingsize Slim

฿130
฿120฿320

กระดาษมวนมีรสชาติ

กระดาษมวน Juicy Jays Mix Flavour Roll

฿140

กระดาษมวนบุหรี่

กระดาษมวน Juicy Jays Green Apple Kingsize Slim

฿130

กระดาษมวนมีรสชาติ

กระดาษมวน Rips Flavoured Rolls

฿130